Ważne linki

 

W związku z zagrożeniem, jakie nadal stanowią tzw. dopalacze przedstawiamy strony internetowe, na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży oraz zachowań naruszających porządek prawny przez młodzież.

Strony internetowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji:

Strony internetowe Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii:

Strona Poradni internetowej:

Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji: