Pierwsze kontakty z Sajoszentpeter na Węgrzech.

W marcu 1998r. podpisana została umowa o współpracy na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej między Gminą Kobiór i węgierski Sajoszentpeter. Porozumienie podpisali przedstawiciele obydwu miejscowości: wójt Stefan Ryt i burmistrz Samu Istvan. W ramach porozumienia stworzono młodzieży węgierskiej i polskiej możliwość letniego wypoczynku w partnerskich miejscowościach. Pierwsza 36-osobowa grupa młodych kobiórzan dnia 2 sierpnia 1998r. wyjechała do Sajoszentpeter. Rok później ponownie 40 uczniów gościło na Węgrzech. W tym samym czasie w Kobiórze przebywała młodzież węgierska. W 2000r. również zorganizowano kolonie dla 20 Węgrów i tak samo licznej grupy dzieci z Kobióra.

Dalsza współpraca - podpisanie umowy między szkołami.

30 kwietnia 2005 roku, Sajószentpeter

- umowa o współpracy między Gimnazjum w Kobiórze i Szkołą Podstawową im. Kossutha w Sajoszentpeter. Główne postanowienia porozumienia:

 • Współpraca celem poznania historii, kultury, systemu kształcenia dwóch państw i gmin.
 • Zdobycie wiedzy na temat życia młodzieży poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
 • Zapoznanie się z działalnością Unii Europejskiej.
 • Łączenie się i współpraca szkół za pośrednictwem mediów.

13-15 października 2005 roku, Kobiór

– pobyt delegacji węgierskiej na Śląsku i udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

 • spektakl „Królewna Śnieżka i trzech krasnoludków” w wersji anglojęzycznej przygotowany przez Samorząd Uczniowski;
 • spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Kobiór oraz z czynnymi i emerytowanymi nauczycielami szkoły;
 • zwiedzanie Muzeum Regionalnego „Smolarnia”;
 • wizyta w zamku myśliwskim w Promnitzach;
 • zwiedzanie muzeum pałacowego w Pszczynie.

17-19 listopada 2005 roku, Sajószentpeter

– udział grupy uczennic Gimnazjum w Kobiórze  w festiwalu folklorystycznym w Domu Kultury w Sajószentpeter.

8-11 marca 2006 roku, Sajószentpeter

– pobyt delegacji młodzieży naszej szkoły w zaprzyjaźnionej szkole:

 • wizyta w Muzeum Wyrobów Cukierniczych w Egerze;
 • udział w młodzieżowych zawodach sportowych;
 • wokalno-muzyczno-taneczny występ kobiórskiej młodzieży w Domu Kultury w Sajószentpeter.

13-15 października 2006, Kobiór

– pobyt 16-osobowej delegacji z Węgier na Śląsku:

 • spotkania z dyrektorem Gimnazjum, dyrektorem Szkoły Podstawowej, wójtem gminy Kobiór, przewodniczącym Rady Gminy, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną;
 • wizyta w Planetarium w Chorzowie;
 • udział w uroczystości pasowania uczniów pierwszej klasy Gimnazjum na gimnazjalistów przygotowanej przez Samorząd Uczniowski;
 • uczestnictwo w obchodach 40-lecia Szkoły Podstawowej w Kobiórze, które miały miejsce 14 października.

7-10 marca 2007 roku, Sajószentpeter

- pobyt delegacji młodzieży i nauczycieli kobiórskiego Gimnazjum na Węgrzech z okazji Dni Koszuta:

 • spotkania z władzami oraz uczniami tamtejszej szkoły;
 • zwiedzanie Miszkolca i jaskini Aggtelek;
 • udział w młodzieżowych zawodach sportowych;
 • uczestnictwo w tzw. Gali z okazji Dni Koszuta i zaprezentowanie polskich pieśni.

7-10 września 2007, Kobiór

– pobyt 16-osobowej delegacji z Węgier na Śląsku:

 • spotkania z dyrektorem Gimnazjum, dyrektorem Szkoły Podstawowej, wójtem gminy Kobiór, wizytatorem Gimnazjum, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną;
 • wizyta w Krakowie;
 • udział w uroczystości podpisania międzynarodowej umowy między Gminą Kobiór a miastem Dobšina i występ gości węgierskich;
 • uczestnictwo w dożynkach powiatowo – gminnych, zaprezentowanie pieśni i tańców ludowych;
 • udział w uroczystości pasowania uczniów pierwszej klasy Gimnazjum na gimnazjalistów przygotowanej przez Samorząd Uczniowski.

12-15 marca 2008 roku, Sajószentpeter

- pobyt delegacji młodzieży i nauczycieli kobiórskiego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej na Węgrzech z okazji Dni Koszuta oraz 70-lecia zaprzyjaźnionej szkoły:

 • spotkania z władzami oraz uczniami tamtejszej szkoły;
 • zwiedzanie Budapesztu – w tym wejście do budynku Parlamentu Węgierskiego i zwiedzanie Bazyliki Koronacyjnej;
 • udział w pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Koszuta;
 • uczestnictwo w tzw. Gali z okazji Dni Koszuta i zaprezentowanie śląskich strojów oraz pieśni ludowych.

9-11 października 2008 roku, Kobiór

- pobyt 16-osobowej delegacji z Węgier na Śląsku:

 • spotkania z dyrektorem Gimnazjum, wójtem gminy Kobiór, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną;
 • oglądanie zabytków architektonicznych Pszczyny;
 • uczestnictwo w uroczystości pasowania pierwszoklasistów na uczniów Gimnazjum w Kobiórze;
 • udział w obchodach Święta Drzewa w SP;
 • wizyta w kopalni Guido w Zabrzu;
 • wizyta w Muzeum „Smolarnia”;
 • zwiedzanie Parku Miniatur w Inwałdzie oraz Wadowic.

15-17 maja 2015 roku, Sajószentpeter

- pobyt delegacji młodzieży i nauczycieli kobiórskiego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej na Węgrzech z okazji XIV Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży:

 • spotkanie uczniów oraz nauczycieli na inauguracji spartakiady zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Koszuta;
 • zawody we wspinaczce na ściankę, w szachach oraz tenisie stołowym.

Stały kontakt utrzymywany drogą internetową

 • życzenia okolicznościowe;
 • wymiana doświadczeń.

oprac. Ewa Jakielaszek