REGULAMIN KONKURSU NASZA KLASA w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Frekwencja:

a) spóźnienia

10 punktów  0 – 2 spóźnień

7 punków   3 – 5 spóźnień

5 punktów    6 – 8 spóźnień

3 punkty    9 – 12 spóźnień

b) godziny  nieusprawiedliwione:

10 punktów      0 – 2 godzin

5  punktów       3 – 5 godzin


2. Zdobyte miejsca w konkursach szkolnych:

a) Konkursy klasowe

10 punktów - pierwsze miejsce

6   punktów  - drugie miejsce

5  punktów - trzecie miejsce

3 punkty – czwarte miejsce

2 punkty – piąte miejsce

b) Konkursy indywidualne

7 punktów – pierwsze miejsce

5 punktów – drugie miejsce

3 punkty  - trzecie miejsce


3. Wyniki w nauce:

a) Średnie ocen dla całej klasy

10 punktów – pierwsze miejsce 5 punktów – trzecie miejsce

7 punktów – drugie miejsce 3 punkty- czwarte miejsce

b) Wysokie średnie indywidualne

10 punktów – 4,75 i wyżej

7 punktów – 4,50 – 4,74

5  punktów – 4,30 – 4,49


4. Brak niskich ocen za zachowanie:

10 punktów – brak ocen poprawnych

5 punktów – brak ocen nieodpowiednich