SZANOWNI  PAŃSTWO RODZICE (OPIEKUNOWIE)  UCZNIÓW

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOBIÓRZE

Uprzejmie informuję i przypominam, że w czasie zajęć lekcyjnych oraz przed ich rozpoczęciem obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły. Osoby dyżurujące - nauczyciele oraz pracownicy obsługi - mają prawo przypominać Państwu o obowiązującym zakazie.

Proszę o kontakt z nauczycielami lub wychowawcami w wyznaczonych przez nich terminach. W wyjątkowych przypadkach proszę kontaktować się z nauczycielami w czasie przerw, pod warunkiem, że nauczyciel nie pełni na przerwie dyżuru.

Osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek wpisać swoje wejście i wyjście do odpowiedniego zeszytu.UWAGA UCZNIOWIE !

Przypominamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

  • Szkoła otwierana jest o godz. 7.00.
  • Po przyjściu do szkoły uczniowie kierują się do szatni w celu zmiany obuwia i pozostawienia okrycia.
  • Na zajęcia uczniowie oczekują na I piętrze budynku szkoły.
  • W salach lekcyjnych wolno przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
  • W czasie zajęć przewidzianych w planie lekcji nie wolno bez zwolnienia opuszczać terenu szkoły.
  • Po ostatniej lekcji w sali uczniowie porządkują ją i wystawiają krzesła na stoliki.
  • W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy natychmiast powiadomić najbliższego nauczyciela lub pracownika szkoły.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

Jerzy Orlikowski