Zasady wykorzystania monitoringu w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów przebywających na terenie szkoły.
 2. System monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów. Pomaga eliminować zjawiska typu:

  • przebywanie osób postronnych na terenie szkoły bez wymaganej zgody,
  • opuszczanie szkoły przez ucznia bez wymaganej zgody,
  • kradzieże, bójki, pobicia,
  • dewastacja obiektu.
 3. Kamery umieszczone są na korytarzu szkolnym w widocznych miejscach.
 4. Dostęp do sprzętu oraz zapisów ma  dyrekcja szkoły i osoby upoważnione.
 5. Zapisy z monitoringu wykorzystuje się w sytuacjach:
  • monitorowania pojawiania się na terenie szkoły osób postronnych,
  • opuszczenia szkoły przez ucznia bez wymaganej zgody,
  • ujawnienia sprawców przejawów wandalizmu,
  • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych, aktów agresji, pobicia,
  • ujawnienia sprawców kradzieży.
 6. Zapis z monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły.
 7. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, dewastacji obiektu, itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli oraz funkcjonariuszy policji.
 8. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane rodzicom sprawców negatywnych zajść (jako dowód) oraz rodzicom uczniów pokrzywdzonych tylko za zgodą i w obecności dyrekcji, bez możliwości ich kopiowania.