Biografia


Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata.

Temu człowiekowi było na imię Karol.

Karol Wojtyła.

Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II. (ks. kard. Stanisław Dziwisz)

 

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej,

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi

Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała

Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i

piękno Ducha miłości...


Jan Paweł II, Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W domu rodzinnym Wojtyłów panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się wielkim szacunkiem wśród mieszkańców Wadowic. W dzieciństwie „Lolek”, bo tak go nazywano, chętnie uprawiał sport, grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, uczestniczył w wycieczkach krajoznawczych. Zawsze wiele czasu poświęcał innym ludziom, chętnie pomagał im, dzielił się tym, co miał.

Naukę rozpoczął we wrześniu 1926 r. w Szkole Powszechnej Męskiej w Wadowicach. Cztery lata później był już uczniem Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity. Maturę zdał w maju 1938 roku z wynikiem celującym. W 1938   roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był bardzo aktywnym uczniem i studentem, początkującym poetą i dobrze zapowiadającym się aktorem. Gdy wybuchła II wojna światowa, Wojtyła nie mógł kontynuować studiów. W 1940 r. zaczął pracować w zakładach chemicznych Solvay. W roku 1942 potajemnie rozpoczął studia teologiczne w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie.

1 listopada 1946 r. z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Dzień później w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu odprawił Mszę św. prymicyjną. W 1958 został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa, przyjmując jako hasło przewodnie swojej posługi słowa „Totus Tuus” (łac. „Cały Twój”), kierowane do Matki Bożej. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 26 czerwca 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I 16 października 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża.  Polak przyjął imię Jana Pawła II. Był pierwszym Ojcem Świętym z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, który nie był Włochem. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. 13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie doszło do zamachu na Papieża, który cudem uniknął śmierci.

Odbył 104 pielgrzymki, odwiedzając 134 kraje na całym świecie, do ojczyzny przyjechał oż osiem razy. Ostatni raz przybył do Polski 16 sierpnia 2002 r., kiedy to poświęcił Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 oficjalnie ogłoszono śmierć Papieża, a cały świat pogrążył się w żałobie. Uroczysty pogrzeb odbył się 8 kwietnia na palcu św. Piotra, uczestniczyło w nim ok. 300 tys. wiernych, a kilkukrotnie więcej oglądało transmisję w telewizji. 13 maja 2005 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który zakończono pomyślnie 1 maja 2011 r. w Watykanie. Niemal natychmiast rozpoczęły się „starania kanonizacyjne”. Uroczystość kanonizacyjna miała miejsce 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Całe życie Jana Pawła II było świadectwem wiary, człowieczeństwa, pobożności, pokory i niezwykłej miłości do Boga i człowieka. Jego postawa i życiowy dorobek na zawsze pozostaną w pamięci i sercach nie tylko Polaków, ale katolików całego świata.