Tworzymy rodzinę

23 października 2012 roku to dzień, w którym społeczność kobiórskiego gimnazjum została włączona do niezwykłej wspólnoty, Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Grupa ta mająca bardzo ciekawą historię, zrzesza w samej Archidiecezji Katowickiej 33 placówki oświatowe. Zasadniczym celem istnienia tej wspólnoty jest spotykanie się i bycie razem, modlitwa i adoracja, dlatego przedstawiciele wszystkich szkół odbywają coroczne pielgrzymki, by wspólnie pogłębiać swoją wiarę. Organizowane są konkursy literackie inspirowane życiem i nauczaniem papieża, apele i akademie upamiętniające rocznice urodzin, śmierci oraz wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Zawsze w październiku organizuje się w szkołach Dzień Papieski, podczas którego młodzież i dzieci rozmawiają na tematy religijne, zagłębiają się w twórczość swojego patrona, tworzą prace plastyczne, biorą udział w licznych konkursach.

Ważne adresy...

www.rodzina.org.pl

www.rodzinajp2.weebly.com