IX Konkurs Pieśni Żołnierskiej i Poezji Patriotycznej już za nami…

10 listopada, w przeddzień 99. rocznicy odzyskania niepodległości miała miejsce 9. edycja Konkursu Pieśni Żołnierskiej i Poezji Patriotycznej. Najstarsze zespoły klasowe, począwszy od klas VII SP, a skończywszy na klasach III gimnazjum, odpowiednio wcześniej zostały poproszone nie tylko o przygotowanie recytacji wierszy i wykonanie pieśni, które zostały wcześniej przygotowane i rozlosowane przez Samorząd Szkolny, ale również o przygotowanie zwięzłej informacji na temat odśpiewywanego i recytowanego utworu.

 

Poziom wszystkich prezentacji był niezwykle wysoki. Jednak, jak zauważyła Pani Dyrektor Beata Witańska, prym wiodły oddziały gimnazjalne, nadając uroczystości rocznicowej odpowiedni ton i dając przykład młodszym uczestnikom, jak należy zadbać nie tylko o sam śpiew i recytację, ale również o ogólne wrażenie artystyczne.

Oto werdykt jury:

- W kategorii „wiersz”:

I miejsce zdobyły ex aequo kl. VII a (Maria Konopnicka: Ojczyzna) oraz III a (Konstanty Ildefons Gałczyński: Pieśń o żołnierzach z Westerplatte),

II miejsce należy do kl. II b (Władysław Bełza: Modlitwa za Ojczyznę),

III miejsce zajęły ex aequo kl. II a (Cyprian Kamil Norwid: Moja piosnka (II)) oraz III b (Maria Kazimiera Sarnacka Ojczyzno),

Na IV miejscu uplasowała się kl. VII b (Ignacy Krasicki: Hymn do miłości Ojczyzny).

- W kategorii „piosenka”:

I miejsce zdobyła kl. III a (Legiony to żołnierska nuta),

II miejsce zajęły ex aequo kl. VII a (Maszerują strzelcy), kl. II a (Spoza gór i rzek), a także kl. II b (Rozkwitały pąki białych róż),

Na III miejscu uplasowały się ex aequo kl. VII b (Oka) oraz kl. III b (Przybyli ułani pod okienko).

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu zostaną wliczone do całorocznego konkursu "Nasza Klasa".

Ewa Jakielaszek