Wolontariat

  

    Od października 2009 r. pod kierunkiem pani mgr Anny Kulisz działa w naszej szkole  KLUB WOLONTARIUSZA. Do klubu należą uczennice klas pierwszych, drugich i trzecich - jest to na razie kilkunastoosobowa grupa dziewcząt. Wolontariuszki chętnie odwiedzają milusińskich naszego przedszkola gdzie czytają dzieciom bajki, pomagają w  przygotowaniu pomocy i organizowaniu zabaw dla najmłodszych. Docierają również do osób starszych i samotnych. 

 

W grudniu tradycyjnie obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji Klub Wolontariuszy zainicjował dwie akcje charytatywne, w które zaangażowała się cała społeczność uczniowska, a także rodzice, nauczyciele i właściciele zaprzyjaźnionych sklepów – pani Celina Babis, pani Jolanta Moik, pan Paweł Czyż, państwo Adam i Magdalena Kania, państwo Roman i Urszula Myszor oraz pani Ewa Fornalczyk.

Nasi gimnazjaliści postanowili w tym roku wcielić się w role „prawdziwych Mikołajów”  i zamiast tak jak do tej pory obdarowywać się wzajemnie upominkami, zrobić paczki dla swoich kolegów z Bierunia, którzy ucierpieli w majowej powodzi.

Wyzwanie było duże, bo na paczki czekało 47 dzieci. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Uczniowie osobiście przekazali dary uradowanym dzieciom. Jednak radość „kobiórskich Mikołajów” była jeszcze większa. 

 

 

                                                                                     

          

 

  Kończy się również akcja „Budujemy szkoły nadziei dla dzieci w Afryce”. Od października kilka grup projektowych realizuje swoje zadania, których celem jest uświadomienie i uwrażliwienie na potrzeby i cierpienie ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie oraz zebranie środków na wsparcie dzieci w Madagaskarze i Kamerunie. Uczniowie zorganizowali dochodową dyskotekę, kiermasz z ciastami, z których dochód w kwocie 420 zł został wpłacony na konto fundacji LUMEN CARITATIS.